Medlemsaktiviteter


Vi mødes oftest sidst på eftermiddagen og efter et par timer med fagligt indhold, er der ofte mulighed for at kunne udveksle erfaringer          under uformelle rammer. Til enkelte arrangementer er det muligt at have ledsagere med. Klik herunder på et møde for at vise referat.


          Tidspunkt            Deltagere                                                                                  Lokation og emne

03-05-2018

-

Københavns Zoologiske Have - Medlemsmøde

15-03-2018

-
16-11-2017

15

Danmarks Meterologiske Institut - Medlemsmøde

19-09-2017

20

Rigsarkivet - Medlemsmøde

06-06-2017

-

Dæmningens brandstation - Brandmuseeum og Frivillig enheden. Medlemsmøde med spisning

21-03-2017

26

-27-10-2016

29

Nationalmuseet - Kulturarv og beredskab. Medlemsmøde med ledsagere

19-05-2016

20

Helsingør Brandvæsen - Slukningsgranater m.v. i samarbejde med Lotek A/S

03-03-2016

16

01-02-2016

-

Falck, Lyngby Brandstation - Læringsspillet "Robust" præsenteres og prøves (AFLYST)
03-10-2015

48

Hotel d'Angleterre - 30 års jubilæum og medlemsmøde med ledsagere

14-09-2015

18

Bavarian Nordic i Kvistgård - Medlemsmøde

08-04-2015

23

Sikkerhed og beredskab ved Det Kongelige Bibliotek - Medlemsmøde

04-03-2015

19

19-01-2015

55
12-11-2014

20

06-05-2014

16

Røde Kors Region Auderød - Det interne beredskab i et asylcenter

05-03-2014

33
07-12-2013

19

24-10-2013

20

14-05-2013

19

07-03-2013

26
15-11-2012

17

Rigshospitalet - Maskinafdeling og nødberedskab

11-10-2012

29

25-08-2012

30

22-03-2012

19

28-01-2012

43
10-11-2011

10

20-08-2011

21

17-05-2011

15

08-03-2011

20

26-01-2011

14
27-11-2010

59

14-09-2010

18

21-08-2010

25

13-04-2010

15

02-03-2010

20
21-11-2009

24

13-10-2009

19

23-09-2009

14

15-08-2009

37

12-05-2009

26

Med Damasec til Jægerspris skydeterræn - Bombetrusler og terror

14-04-2009

18

Operaen i København - Særlige sikkerhedskrav oppe og nede

03-03-2009

22

DBI - Sikring og sikkerhed. Møde og efterfølgende generalforsamling
06-11-2008

12

30-10-2008

15

30-08-2008

33

29-05-2008

14

Sun Cemical A/S i Køge - Det velfungerende virksomhedsberedskab

12-03-2008

23
28-11-2007

24

18-09-2007

12

02-06-2007

24

09-05-2007

18

06-03-2007

28

30-01-2007

31
30-11-2006

45

Bernstorff Slot - Medlemsmøde og årsafslutning med ledsagere

11-10-2006

18

Junckers Industrier A/S i Køge - Produktion og beredskab

11-09-2006

28

DR Byens firefighters i Ørestad

20-05-2006

24

Firmaet Helpan i St. Merløse - Sommermøde med ledsagere

07-03-2006

23

Brüel & Kjær A/S i Nærum - Eget beredskab samt generalforsamling

23-01-2006

18

TDC - Temamøde om interne beredskaber
22-11-2005

2

17-11-2005

31

06-10-2005

19

27-08-2005

44

28-05-2005

26

28-04-2005

14

08-03-2005

25
23-11-2004

27

06-10-2004

19

04-09-2004

28

12-05-2004

15

09-03-2004

22

27-01-2004

25
19-11-2003

37

Bernstorf Slot - Julemøde med ledsagere

23-10-2003

18

CP Kelco i Ll. Skensved - Pektinfabrikkens daglige beredskab

24-09-2003

21

Frihedsmuseet - Luftværn under 2. Verdenskrig

16-08-2003

20

Nyvang Andelslandsby - Sommermøde med ledsagere

06-05-2003

21

H. Lundbeck A/S Odden - Beredskab på en særlig brandfarlig virksomhed

11-03-2003

27

Kbh. Lufthavn Brand&Red - generalforsamling og medlemsmøde

29-01-2003

21

Politihistorisk Museum - Rundvisning
19-11-2002

38

KC Frederiksberg - Julemøde med ledsagere. Beredskabsopgaver i Kosovo

22-10-2002

21

Nationalmuseet - Museets sikkerheds- og beredskabstiltag

31-08-2002

20

Esrum Mølle og Kloster - Sommermøde med ledsagere

13-05-2002

14

BRS Nordsjælland - Beredskabskorpset efter seneste tilpasninger og fremtiden

12-03-2002

21

TDC Teglholmen - Generalforsamling og medlemsmøde

17-01-2002

14

Beredskab Storkøbenhavn - Hjælpesygehus. Indsats i Indien
28-11-2001

54

Christiansborg Slot - Medlemsmøde og sæsonafslutning med ledsagere

08-10-2001

19

DSB Klargøringscentret på Amager

14-08-2001

19

Avedøre II - Studiebesøg på det nye kraftværk

19-05-2001

21

Korsør B&R-skole - Sommermøde med ledsagere

20-03-2001

15

Københavns Brandvæsens Museum

08-02-2001

42

Dansj Brand- og sikringsteknisk Institut - Årsmøde "Uddannelsestilbus"
15-11-2000

43

Kbh. Hovedbanegård - Medlemsmøde og sæsonafslutning med ledsagere

12-10-2000

18

Det Kgl. Bibiotek - Bibliotekets daglige beredskab

26-08-2000

35

Stigsnæsværket - Sommermøde og studietur med ledsagere

07-05-2000

30

Norges Sikkerhets Organisation i Oslo - Tre dages studierejse med ledsagere

22-03-2000

25

Det Kgl. Bibliotek - Det aktuelle trusselsbillede, set med PET's øjne

08-02-2000

35

Høje Taastrup Rådhus - Årsmøde "Helhedsrisikovurdering"
18-11-1999

15

Beredskab Storkøbenhavn - Beredskabet nytårsnat 1999/2000 og sæsonslut med ledsagere

27-10-1999

26

Novos brandskole - Præsentation af skolen og Novos beredskabsuddannelse

14-09-1999

26

Siemens Cerberus - Tekniske alarmer, vagt og kontrolcentral

26-05-1999

22

Holbækegnen - Sommermøde og studietur med ledsagere

27-04-1999

18

SK-energi Kalundborg - Medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling

23-02-1999

50

Københavns Byret - Årsmøde "Nævningesag": Skal BVN anvendes i hverdagen
24-11-1998

16

DSB Centralværksted - DSB's hjælpevognsberedskab

08-10-1998

24

Barsebäcksverket - Studietur 7 (SBS medlemmer kunne deltage)

24-09-1998

21

Barsebäcksverket - Studietur 6 (SBS medlemmer kunne deltage)

09-06-1998

26

Nivå Teglværk - Forårsstudietur med ledsagere

01-04-1998

10

Beredskabsmuseet - Beredskab Storkøbenhavn

24-02-1998

51

Christiansborg Slot - Årsmøde om indsats ved akut behov for psykisk bistand
09-12-1997

16

Bernstorff bunkeren - Det danske atomberedskab

11-11-1997

22

I/S Øresundsforbindelsen - Byggepladsen og sikkerhed

29-04-1997

12

ISS Skadeservice - Følgeskadebekæmpelse og BVN's anvendelse

25-02-1997

64

Hvidovre Hospital - Årsmøde: BVN-bekendtgørelsen og sygehusberedskabet
03-12-1996

29

Brand-o-rama Helsingborg - Brandvæsenets øvelsesanlæg

29-08-1996

23

Storkereden - Vejdirektoratets kontrolcentral under anlægsarbejdet

27-02-1996

64

Nationalbanken - Årsmøde: Status og daglig anvendelse af BVN, nye FH-midler m.v.
23-11-1995

32

Helsingør Beredskab - Nye slukningsmidler m.v. kunne prøves

17-10-1995

16

GiroBank A/S - Giro's funktion og bedriftværn

01-06-1995

34

Flyvestation Værløse - Det interne beredskab samt eskadrille 722's indsatser

21-02-1995

50

GiroBank A/S - Årsmøde: Inspiration til bekendtgørelsen
17-11-1994

20

Brüel og Kjær - Temamøde: Totalberedskab

08-06-1994

19

Holbæk Beredskab - Temamøde: BVN og spildberedskabet

03-05-1994

34

TV Byen - Temamøde: Udfrasning af Halon

22-02-1994

79

Unibank A/S - Årsmøde: Bedriftværn i fred og krig
07-12-1993

33

Københavns Brandvæsen - Brandksole og museum

10-11-1993

47

Slotsholmens fredsberedskab - Christiansborg

17-05-1993

109

Novo Nordisk - Årsmøde og udstilling: Samarbejde om arbjedspladsernes uheldsberedskab

23-02-1993

23

Københavns Lufthavn - Generalforsamling
03-06-1992

18

Casco Nobel - Et virksomhedsbrandkorps i aktion

25-02-1992

83

KTAS Sydhavnen - Årsmøde: Beredskab i hverdagen
29-05-1991

20

Helsingør CF - Relationerne mellem CF og BVN i en større provinsby

19-02-1991

62

ArSiMa A/S - Årsmøde: Redningstjenesten
26-11-1990

22

Bernstorff Slot - CF's lands-KC og skole

24-10-1990

19

Slotsholmen - "H. Hansen, Krømlinges talk show": En leders genvordigheder

29-08-1990

14

Barsebäcksverket - Studietur 5 til værket

04-04-1990

23

DSB Vanløse - Ønsker til den nye bekendtgørelse

27-02-1990

63

farum kaserne - Årsmøde: Bombetrusler og ABC-beskyttelse
20-11-1989

28

Landbohøjskolen - Beredskabsmæssige risici ved gensplejsningsteknologien

20-10-1989

20

Risø - DR-3, Hot-cell, KC og brandstationen

05-04-1989

24

Landbohøjskolen - Højskolens BVN

21-02-1989

58

NSCFK Hillerød - BVNL-konference: Fredsmæssigt katastrofeberedskab og korpsets materiel

26-01-1989

41

Nationalbanken - BVN som en beredskabsreserve
01-12-1988

31

Søværnets minørsektion - Holmen

02-11-1988

21

Malmø Sygehus - Studietur til sygehusets verksskydd

05-10-1988

28

Slotsholmen - Det ukendte Christiansborg, BVN's KC og depoter

22-03-1988

20

Barsebäcksverket - Studietur 4 til værket

16-03-1988

24

Barsebäcksverket - Studietur 3 til værket

23-02-1988

65

CF-Skolen - Konference og udstilling: Peronbeskyttelse, fredsberedskab og psykiske reaktioner
27-11-1987

26

Carlsberg bryggeriet - Bryggeriets BVN og LAVAC

19-10-1987

28

Barsebäcksverket - Studietur 2 til værket

15-10-1987

29

Barsebäcksverket - Studietur 1 til værket

26-05-1987

13

Politigården - Politiets CF-opgaver og atomberedskabet

24-02-1987

80

CF-Skolen - BVNL-dag: BVN som hverdagsberedskab

22-01-1987

14

Brüel og Kjær - Kan et effektivt BVN nedsætte forsikringsomkostningerne
18-11-1986

19

Falck Gladsaxe - Skadestue og venteplads

23-09-1986

13

GN-Telematic - Halon som håndslukningsmiddel

25-02-1986

27

CF-SKolen - Generalforsamling

15-01-1986

14

Københavns lufhavn - Besøg på brandstation Vest
16-12-1985

6

Tuborg bryggeriet - Rundvisning og kollegialt samvær

27-08-1985

67

CF-Skolen - Stiftende generalforsamling

kontakt@savib.dk

  28 92 55 52

Sammenslutningens formål er at fremme medlemmernes viden om oprettelse og drift af virksomhedsberedskaber, for herigennem at minimere virksomhedernes tab ved brand, tilskadekomst, naturkatastrofer og anden fysisk skade.


Savib.dk © Copyright 2016. All Rights Reserved.