Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab (SAVIB)Vi er en kreds af personer med vidt forskellig baggrund, men med det til fælles, at vi beskæftiger os med beredskab og sikkerhed på såvel offentlige som private arbejdspladser.

Derudover har en stor del af vore medlemmer interesser inden for arbejdsmiljø, forebyggelse, sikring samt  undervisning.. I øjeblikket er vi knap 100 medlemmer, fortrinsvist øst for Storebælt.

Vi ser landet over at flere og flere offentlige og private virksomheder på frivillig basis opretter effektive, interne beredskaber eller beredskabsmæssige tiltag, som kan imødegå uønskede hændelser i hverdagen.

SAVIB går stærkt ind for, at disse tiltag støttes bl.a. ved at virksomedens ledelse og redningsberedskaberne medregner resurserne i den samlede beredskabsplanlægning.

Ud fra denne grundtanke, virker SAVIB i dag som et kollegialt forum, hvor vores medlemmer kan udveksle erfaringer.


Hvor og hvordan mødes vi?


Vores medlemsmøder er lærerige, hyggelige og spændende. De afholdes typisk på en arbejdsplads, hvor vi - ud over at beskæftige os med det aktuelle emne - også hører om virksomhedens beredskab og sikkerhed, som grundlag for erfaringsudveksling.

Som regel mødes vi 3-5 gange i årets løb, som oftest sidst på eftermiddagen. Efter et par timer med fagligt indhold, er der mulighed for at kunne udveksle erfaringer, før vi tager hjem. Efter enkelte arrangementer spiser vi sammen.

Du kan få et overblik over vore mange mødeaktiviteterne ved at se hovedpunktet møder. Her findes en oversigt over alle vore arrangementer siden sammenslutningens start i 1985. Til enkelte arrangementer er det muligt at have ledsagere med.


Samarbejde om Virksomhedsberedskab


På initiativ fra Sammenslutningen er en række private og offentlige aktører i 2009 gået sammen i ønsket om at udbrede kendskabet til Virksomhedsberedskab. Arbejdspladsens eget beredskab kan være medvirkende til at reducere skader eller tab efter uønskede hændelser, samt reducere samfundets materielle tab ved tilskadekomster og brande.

Sammenslutningen har udarbejdet et generelt forslag vedrørende Virksomhedsberedskab / eget beredskab. Forslaget udmønter de principper og fordele, der oprindeligt er nævnt i § 9 i vejledningen om bedriftværn.


Pris og fordele


Vi har intet indmeldelsesgebyr, men kun et kontingent på 200 kr. for kalenderåret. Senior medlemmer betaler nedsat kontingent.

I forbindelse med enkelte arrangementer kan der opkræves et gebyr til dækning af de faktiske omkostninger.

Herunder kan du se fordele ved et medlemskab hos SAVIB:


  • Adgang til kollegiale møder og arrangementer omkring aktuelle emner, ofte på arbejdspladser, hvis beredskab vi samtidig hører om.
  • Adgang til at trække på netværkets erfaringer. Mange har fået værdifulde råd ved at tale med et medlem, der har haft lignende udfordringer. Denne værdifulde "videnbank" står til din rådighed.
  • Inspiration og viden om velfungerende beredskabs- og sikkerhedsmæssige løsninger.


Kontakt os


Har du spørgsmål eller ønsker du at blive medlem, kan du benytte dig af beskedfeltet. Ved ønsket om medlemskab skal du huske at skrive:


  • Navn
  • Stilling
  • Virksomhed, adresse, postnummer, by
  • E-mail
  • Telefon arb./privat
  • Ved elektronisk fakturering oplys EAN, eller

overfør til kontonummer 5319-0240819


 
 
 
 

kontakt@savib.dk

  28 92 55 52

Sammenslutningens formål er at fremme medlemmernes viden om oprettelse og drift af virksomhedsberedskaber, for herigennem at minimere virksomhedernes tab ved brand, tilskadekomst, naturkatastrofer og anden fysisk skade.


Savib.dk © Copyright 2016. All Rights Reserved.