Aktuelt: Medlemsmøde og Generalforsamling hos G4S Security 

tirsdag den 26. marts 2019 - Kl. 17:00 til ca. kl. 20:00

 

Mødested Roskildevej 157, Albertslund

Program:

Kl. 17:00 Velkommen ved formand Annette Havstreym

Kl. 17:10 Kort præsentation af G4S v/ Michael Jørgensen

Kl. 17:30 Peter Hofmann-Bang, Sikkerhedsbranchen

                ”Hvorfor gik det så galt i Greenfell Tower”

Kl. 18:00 Middag (der serveres et let traktement)

Kl. 18:30 Generalforsamling

Kl. ca. 20.00 Afslutning af generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægternes pkt. 6. Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret.

 1. Valg af dirigent og referent

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

 1. Godkendelse af regnskab 2018 og forelæggelse af budget 2019.

 

 1. Indkomne forslag
  Forslag skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest torsdag den 12. marts 2019.                  (Pr. mail til kontakt@savib.dk)

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter


Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:  
Annette Havstreym, AJ Vaccines
Vibeke Ø. Thomsen, Beredskabsstyrelsen, modtager ikke genvalg


Suppleant
Lars Zwisler, Københavns Professionshøjskole, modtager ikke genvalg (for 2 år)

Jesper Fantoni, modtager ikke genvalg (for 1 år)

 

Ikke på valg i år:

Kim Egelund Hansen, Rødovre Kommune
Michael Flintholm Jørgensen, G4S Security Services A/S

Josefine Sørensen, SOS International

 

 1. Valg af én revisor, samt én suppleant.
  Revisor på valg for 2 år:
  Birgitte Wern, Folketinget
  suppleant på valg for 1 år:
  Karin Bjerke, før Beredskabsforbundet

 2. Eventuelt
  - mulig dato og sted for næste generalforsamling (marts 2020)

 

Medlemsmødet foregår tirsdag den 26. marts 2019 kl.17:00 til ca. kl. 20:00 

 

G4S Security Services, 

Roskildevej 157

 

Albertslund

 

Henvendelse skal ske i receptionen for udlevering af gæste-ID.

 

Parkering: Der er fri parkering foran bygningen

 

Der serveres aftensmad og drikkevare

 

 

Tilmelding skal ske senest 12. marts 2019 på tilmeld@savib.dk.

 

Vi glæder os til at se dig, på bestyrelsens vegne,

 

Annette Havstreym

kontakt@savib.dk

  28 92 55 52

Sammenslutningens formål er at fremme medlemmernes viden om oprettelse og drift af virksomhedsberedskaber, for herigennem at minimere virksomhedernes tab ved brand, tilskadekomst, naturkatastrofer og anden fysisk skade.


Savib.dk © Copyright 2016. All Rights Reserved.